Produkt

Kategorie produktów

Rozwiązania

Certyfikat

niedawny

AKTUALNOŚCI

  • Kraje oficjalnie podpisane przez przemysł instrumentów RCEP zapoczątkowały nową sytuację w handlu

    15 listopada 2020 roku nadeszła wielka wiadomość, która stała się przedmiotem zainteresowania krajów na całym świecie. Po ośmiu latach negocjacji przywódcy 15 krajów, w tym Chin, Japonii i Singapuru, podpisali porozumienie RCEP za pośrednictwem wideokonferencji. Dowiaduje się, że RCEP ogólnie odnosi się do t ...

  • Porównanie wydajności silnika serwo i silnika krokowego

    Jako system sterowania z otwartą pętlą, silnik krokowy ma zasadniczy związek z nowoczesną technologią sterowania cyfrowego. W obecnym krajowym systemie sterowania cyfrowego silnik krokowy jest szeroko stosowany. Wraz z pojawieniem się w pełni cyfrowego systemu serwomechanizmów prądu przemiennego, silnik serwo prądu przemiennego jest coraz częściej stosowany w urządzeniach cyfrowych ...

  • Czy znasz silnik krokowy

    Silnik krokowy to element sterujący z otwartą pętlą, który przekształca sygnał impulsu elektrycznego w przemieszczenie kątowe lub liniowe. W przypadku braku przeciążenia prędkość silnika, pozycja zatrzymania zależy tylko od częstotliwości sygnału impulsu i liczby impulsów i nie ma na nią wpływu zmiana obciążenia, th ...